Texom Sp. z o.o. - firma budowlano-inżynieryjna

Menu
strona główna   /   Konkurs

Konkurs na projekt graficzny logotypu nowej krytej pływalni przy ul. Matuszczaka w Rzeszowie

Decyzją komisji konkurs na projekt logotypu pływalni wygrał Barnaba Perepłyś.
Dziękujemy wszystkim Uczestnikom.

Kryta pływalnia przy ul. Matuszczaka w Rzeszowie

Organizator konkursu

Texom Sp. z o.o. - Generalny Wykonawca krytej pływalni przy ul. Matuszczaka w Rzeszowie w porozumieniu z Komitetem Technicznym Skoków do wody przy Polskim Związku Pływackim, zwana dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na logo nowego budynku krytej pływalni w Rzeszowie.

Przedmiot i cel konkursu

Celem konkursu jest wybranie najlepszego projektu graficznego „logo” basenu na podstawie którego zostanie wykonana instalacja wizualna na elewacji budynku basenu.

Uczestnicy konkursu

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do studentów akademii sztuk pięknych, profesjonalnych grafików, projektantów, artystów oraz wszystkich którzy mają pomysł i chcą podzielić się nim oraz przedstawić swój autorski projekt graficzny komisji konkursowej.

Termin i miejsce nadsyłania prac konkursowych

  1. Prace konkursowe należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konkurs@texom.pl
  2. Nieprzekraczalny termin dostarczenia prac upływa 21 grudnia 2020 roku.

Nagroda

  1. Zwycięski projekt wybierze Komisja Konkursowa powołana zgodnie z regulamin konkursu
  2. Autor otrzymanego projektu otrzyma nagrodę w wysokości 2000 zł

Rozstrzygnięcie konkursu

  1. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 23 grudnia 2020 roku.
  2. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora www.texom.pl Wszelkich dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela Pani Magdalena Gardzielik: tel. +48 602 487 001 (w godz. 9:00 – 15:00) lub email: magdalena.gardzielik@texom.pl.

Do pobrania:

  1. Regulamin konkursu i wytyczne do opracowana projektu.
  2. Załączniki

Zapraszamy do uczestnictwa!

Skontaktuj się nami!